Eindejaarstip: Kunt u gebruik maken van de Kleine Ondernemersregeling voor de btw?

Kunt u in 2016 nog gebruik maken van de Kleine Ondernemersregeling?

Tegen het einde van 2016 is het goed om te beoordelen of u in dit jaar (nog) gebruik kunt maken van de Kleine Ondernemersregeling voor de btw (KOR). Mogelijk kunt u dan minder of hoeft u zelfs geen btw te betalen over 2016 aan de Belastingdienst. Betaalt u in 2016 minder dan € 1.883 aan btw, dan kunt u gebruik maken van de KOR. Blijft u beneden de € 1.346 dan hoeft u zelfs helemaal geen btw te betalen. Zit u met de te betalen btw tussen de € 1.346 en de € 1.883 dan moet nader worden berekend hoeveel btw u niet hoeft af te dragen.

Dus,  zit u met de te betalen btw rond de grens van € 1.345 of € 1.883, bekijk dan eens of er in 2016 nog kosten gemaakt moeten worden en u de btw op die kosten kunt aftrekken. Houdt hierbij wel rekening met nog aan te geven btw privé gebruik. Wilt u gebruik maken van de KOR maar heeft u ook 1 of meerdere kwartalen geld teruggekregen van de Belastingdienst, dan zal dit wel verrekend/terugbetaald moeten worden. De niet af te dragen btw moet  als overige baten worden opgenomen in het resultaat.

Deze tip is voor de IB ondernemer: de eenmanszaak, maatschap of Vof

 

disclaimer

Het vorenstaande vindt zijn grondslag in de interpretatie van de thans geldende fiscale wetgeving en gepubliceerde rechtspraak. Dit bericht is slechts ter informatie en is geen fiscaal advies.

Deel dit bericht
0