Vereenvoudiging btw teruggaaf oninbare vorderingen

U, als ondernemer, krijgt ongetwijfeld te maken met oninbare vorderingen, en dat terwijl u de btw op de factuur wel aan de Belastingdienst heeft moeten afdragen.

Tot nu toe kon deze afgedragen btw van de (deels) oninbare vordering alleen maar door middel van een aparte brief worden teruggevraagd bij de Belastingdienst, en pas nadat is vast komen te staan dat deze vordering niet (volledig) zal worden betaald. Dit gaat makkelijker worden.

Door het ministerie van Financiën is een voorstel gedaan om per 1 januari 2017 deze regeling te vereenvoudigen en wel als volgt.

  • De termijn waarop een (deels) niet betaalde vordering als oninbaar wordt beschouwd wordt uiterlijk vastgesteld op 1 jaar na de opeisbaarheid. De afgedragen btw kan daarna worden teruggevraagd. Gaat uw debiteur daarna alsnog de vordering (deels) betalen dan moet u de btw opnieuw (deels) afdragen.
  • Als uw debiteur de btw heeft afgetrokken en hij de factuur (deels) niet heeft betaald is hij deze btw na 1 jaar verschuldigd, omdat hij deze ten onrechte heeft afgetrokken. Betaalt hij de factuur later alsnog (deels) dan mag hij de (deels) betaalde btw weer in aftrek brengen.
  • De terug te vragen of terug te betalen btw kan in de reguliere btw aangifte worden verwerkt.
  •  In het voorstel is ook een regeling opgenomen voor de overdracht van vorderingen. De verkrijgende ondernemer treedt in de plaats van de overdragende. Maar de verkrijger moet wél een apart verzoek indienen en kan de teruggaaf niet in de eigen aangifte verwerken.

Voor vorderingen die opeisbaar zijn geworden vóór 1 januari 2017 voorziet het wetsvoorstel in een overgangsregeling.

 

disclaimer

Het vorenstaande vindt zijn grondslag in de interpretatie van de thans geldende fiscale wetgeving en gepubliceerde rechtspraak. Dit bericht is slechts ter informatie en is geen fiscaal advies.

 

Deel dit bericht
0